search
Przedszkole BAJKA w Międzyborzu

ul. Kościelna 2

56-513 Międzybórz

tel.: +48 62 785 60 30

bajka@przedszkolemiedzyborz.pl


Numer RSPO: 66106

REGON: 250512060

NIP: 911 17 48 663

Jesteś tutaj: BIP -> Strona główna
Witamy w BIP Przedszkola BAJKA w Międzyborzu!

DANE PODSTAWOWE:

Nazwa: Przedszkole BAJKA w Międzyborzu

Forma prawna: jednostka budżetowa

Adres: ul. Kościelna 2, 56-513 Międzybórz

Numer RSPO: 66106

REGON: 250512060

NIP: 911 17 48 663

tel.: 62 785 60 30

fax: 62 785 60 30

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek, 06:30 – 15:30

WWW: http://przedszkolemiedzyborz.pl

e-mail: bajka@przedszkolemiedzyborz.pl

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO”, przedstawiam klauzulę informacyjną TUTAJ

IOD: Sebastian Michalski, e-mail: s.michalski@przedszkolemiedzyborz.pl